Programy pro školy

Český svaz ochránců přírody Vlašim nabízí enviromentální výukové programy pro školy ve třechch svých střediscích - Podblanickém ekocentru, Vodním domě a domě přírody Blaníku. Také nabízíme komentované prohlídky paraZOO.


Aktuální nabídku výukových programů najdete na webových stránkách jednotlivých středisek.


Jednotlivá střediska

 

paraZOO

Jedná se o unikátní expozici zástupců volně žijících živočichů ČR. Uvidíte zde vydru, krkavce, čápa, dravce, sovy a řadu dalších zvířat, která byla léčena v Záchranné stanici pro živočichy, ale pro trvalé následky jejich zranění již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody.
www.parazoo.cz
     
   

Podblanické ekocentrum

Nabízíme denní výukové programy pro všechny věkové kategorie. Programy jsou zaměřeny na životní prostředí, ekologii, stará řemesla a tradice. Nabízíme i pobytové programy.
www.podblanickeekocentrum.cz
   
 
 

Dům přírody Blaníku

Návštěvnické centrum, které představuje přírodu CHKO Blaník. Výukové programy probíhají zejména v terénu v okolí střediska a jsou vhodné samostatně nebo jako úvod k výletu na Blaník.
www.dumprirody.cz/blanik
     
 

Vodní dům Hulice

Moderní návštěvnické středisko u vodní nádrže Želivka zabývající se nenahraditelnou surovinou – vodou. Výukové programy jsou zaměřeny na téma vody. Od března do října možnost komentované vycházky na hráz.
www.vodni-dum.cz

Kde nás najdete:


Fotogalerie: